1. Start
 2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu w sposób przejrzysty przedstawić Państwu stosowane przez Nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania oraz udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z Naszego Serwisu oraz stanowi realizację wymogów stawianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Postanowienia Ogólne
 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www funkcjonującego pod adresem: www.osiedlezieloneogrody.pl (zwany dalej Serwisem).
 2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przetwarzanych w Serwisie jest Epro Instal Sp. z o.o., NIP 8883111103 | KRS 0000392412 | REGON 341045369 | z siedzibą w miejscowości Wieniec-Zalesie, ul. Zdrojowa 15, 87-880 Brześć Kujawski (dalej Administrator, my lub Epro Instal).
 3. Z Administratorem, w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@osiedlezieloneogrody.pl
 4. W czasie korzystania z Serwisu www.osiedlezieloneogrody.pl Użytkownicy mają możliwość przekazywania Administratorowi danych osobowych, które umożliwiają ich identyfikację:
  • podczas wypełniania formularza kontaktowego Użytkownicy podają nam swoje podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko, adresu e-mail, nr telefonu),
  • nasza strona korzysta z Plików cookies, które również zbierają określone dane o Użytkowniku w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony, a także marketingowych i statystycznych, więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Pliki cookies”.
Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych oraz środki bezpieczeństwa
 1. W związku z prowadzonym serwisem www.osiedlezieloneogrody.pl Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu odpowiedzi na przesłane poprzez email lub formularz kontaktowy zapytanie, w celu prowadzenia działań marketingowych i w celach, o których informuje szczegółowo w punkcie „Pliki cookies“.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach są:

 • zgoda Użytkownika wyrażona np. poprzez akceptację stosowanych plików cookies lub podanie nam dodatkowych danych do kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, jakim jest odpowiedź na zadane pytanie lub marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wywiązanie się z obowiązków prawnych, które na nas ciążą np. w zakresie ustawy o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c RODO);
 • realizacja uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. w celu dochodzenia roszczeń.

Podanie danych kontaktowych w przesłanym mailu lub wypełnionym formularzu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi ustosunkowanie się do przesłanego zapytania od Użytkownika.

 1. W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną dla naszych Klientów i Kontrahentów prosimy kliknąć w poniższy link https://www.osiedlezieloneogrody.pl/rodo
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Uprawnienia, odbiorcy danych, okres ich przetwarzania oraz przekazywanie danych do krajów trzecich
 1. Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
  2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w każdej chwili, przy czym odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
  3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia swoich danych; w przypadkach wskazanych art. 17 RODO;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora, w tym zwłaszcza w przypadku stosowania marketingu bezpośredniego;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ich ochrony.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, usług marketingowych, księgowych oraz innym podmiotom przetwarzającym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
  2. podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  3. w uzasadnionych sytuacjach podmiotom powiązanym kapitałowo i/lub osobowo z administratorem (w szczególności dane mogą być przekazywane w celu realizacji umów firmom powiązanym z Epro Instal Sp. z o.o. oraz autoryzowanym Partnerom w ramach istniejącej Sieci Partnerskiej, jeśli miejsce realizacji umowy uzasadnia takie przekazanie danych).
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 5 lub wycofania przez Państwa zgody, jeśli to ona jest podstawą przetwarzania danych.
 4. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich, informujemy jednak, że posiadamy profil na portalu społecznościowym Facebook a strona www.osiedlezieloneogrody.pl zawiera wtyczkę (link) do tej platformy. Klikając we wtyczkę, Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę www.facebook.com, co może wiązać się z przekazaniem jego danych do administratora tej platformy. Dane te przetwarzane są w krajach trzecich w tym w USA na zasadach opisanych w polityce prywatności serwisu FB. Więcej informacji na ten temat a także linki do odpowiednich polityk prywatności znaleźć można w zakładce ,,Profile w mediach społecznościowych‘‘.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przechowywane na dyskach firmy Google Ireland Limited. W związku z tym, że firma posiada serwery rozmieszczone na całym świecie, mogą być one przekazywane do państw trzecich, np. Stanów Zjednoczonych, w takim przypadku firma ta w ramach stosowanych regulaminów zapewnia, że przetwarzanie odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Pliki Cookies
 1. Na stronie internetowej www.osiedlezieloneogrody.pl Administrator używa pików cookies, które pozwalają dostosować treść w serwisie do potrzeb Użytkownika, usprawnić działanie strony internetowej oraz analizować ruch na stronie. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  • sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  • stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 3. Pliki cookies stosowane na stronie www.osiedlezieloneogrody.pl są używane w następujących celach:
  1. zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,
  2. obsługi sesji użytkownika,
  3. zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów,
  4. zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym Administrator może lepiej poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna,
  5. optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),
  6. reklamowych,
  7. zapobieżenia wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę.
 4. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie przez Administratora z plików cookies albo chce ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, może zrezygnować z korzystania ze strony internetowej, zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub skorzystać z narzędzia do zmiany ustawień plików cookies na stronie.
 5. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części).
 6. Administrator informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowanych plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej www.osiedlezieloneogrody.pl
 7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 8. Informujemy, że każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.
Profile w mediach społecznościowych

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy profil w mediach, na portalu Facebook, pod nazwą: Zielone Ogrody. Za prowadzenie go odpowiedzialność ponosi Epro Instal Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Wieniec-Zalesie, ul. Zdrojowa 15, 87-880 Brześć Kujawski, na zasadach określonych poniżej.

Platforma społecznościowa Facebook dostarczana jest przez Meta Platforms, Inc, adres siedziby 1 Hacker WayMenlo Park, California 94025, która w Europie działa poprzez Meta Platforms Ireland Limited. Zasady dotyczące przetwarzania danych przez ten portal można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/policy.php/.

Informujemy, że poprzez kliknięcie we wtyczkę/ link do FB, dane Użytkownika w postaci adresu IP oraz  identyfikatora przeglądarki, zostają przekazane do właściciela tego portalu.

Zwracamy uwagę, że Epro Instal Sp. z o.o., NIP 8883111103 | KRS 0000392412 | REGON 341045369 | z siedzibą w miejscowości Wieniec-Zalesie, ul. Zdrojowa 15, 87-880 Brześć Kujawski nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników fanpage’a przez Administratora serwisu Facebook, w tym w szczególności za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników. Epro Instal Sp. z o.o. nie ma dostępu do tych informacji, niemniej jednak, prowadząc Fanpage FB, jest wraz z Meta Platforms współadministratorem danych i ponosi odpowiedzialność za te dane osobowe, które zostały zamieszczone na Fanpage’u Epro Instal Sp. z o.o. lub przesłane do Epro Instal Sp. z o.o. w związku z jego prowadzeniem.

Za pomocą naszego profilu na FB można również nawiązać z nami kontakt za pomocą zintegrowanej aplikacji Messenger, którą dostarcza firma Meta.

Zapewniamy, że działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie FB.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:

 • identyfikator Użytkownika portalu (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne;
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację tylu Messenger (w rozmowach tych Użytkownicy mogą podać nam swój adres e-mail, numer telefonu, otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem FB , chyba że będzie to konieczne w celach dowodowych lub dojdzie do zawarcia umowy.

Przetwarzanie danych osobowych na naszym fanpage’u odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami – chęcią zawarcia z nami umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o produkcie/usłudze, promocji, którą Użytkownik jest / może być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie, z uwzględnieniem przypadków dotyczących dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Meta tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiednich portali.

Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik fanpage’a posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała odpowiednia podstawa i możliwość),
 • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku jakichkolwiek żądań w zakresie przetwarzania danych prosimy o kontakt.

Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem profilu, a Użytkownikiem portalu społecznościowego jest w pełni dobrowolne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Epro Instal Sp. z o.o., jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby stosowane środki fizyczne, techniczne i organizacyjne zapewniały ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie Rozporządznia RODO.

Biuro Sprzedaży

574 509 609
kontakt@osiedlezieloneogrody.pl

Godziny otwarcia
pn. – pt.: 8:00 – 16:00

Lokalizacja inwestycji

ul. Polna, 87-820 Kowal

Wyznacz trasę