1. Start
 2. RODO

RODO

Klauzula Informacyjna dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Epro Instal Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Wieniec-Zalesie, ul. Zdrojowa 15, 87-880 Brześć Kujawski.
 2. Z Administratorem, w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@osiedlezieloneogrody.pl
 3. Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, marketing bezpośredni;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje – może to dotyczyć dodatkowych danych do kontaktu).
 4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Epro Instal Sp. z o.o. jest przede wszystkim realizacja zamówień/umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji kiedy przesłankę stanowi przepis prawa albo zawarta umowa.
 6. Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 7. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Po ustaniu celu i podstawy przetwarzania dane osobowe będą usuwane, z uwzględnieniem konieczności ich archiwizowania.
 8. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym informatyczne, kurierskie itp., a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy. Dane mogą być także przekazywane w celu realizacji umów firmom powiązanym z Epro Instal Sp. z o.o.: Eprosument S. A. oraz autoryzowanym Partnerom w ramach istniejącej Sieci Partnerskiej, jeśli miejsce realizacji umowy uzasadnia takie przekazanie danych.
 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane na dyskach firmy Google Ireland Limited. W związku z tym, że firma posiada serwery rozmieszczone na całym świecie, mogą być one przekazywane do państw trzecich, np. Stanów Zjednoczonych, w takim przypadku firma ta w ramach stosowanych regulaminów zapewnia, że przetwarzanie odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Biuro Sprzedaży

574 509 609
kontakt@osiedlezieloneogrody.pl

Godziny otwarcia
pn. – pt.: 8:00 – 16:00

Lokalizacja inwestycji

ul. Polna, 87-820 Kowal

Wyznacz trasę